Gevoel voor Zorg

Gevoel voor Zorg is een zelfstandige organisatie die ondersteuning geeft aan mensen met en zonder een beperking van alle leeftijden. Het kan gaan om kort of langdurige ondersteuning. Ondersteuning bieden, daar waar het u tijdelijke of structureel niet lukt. Mee kijken naar mogelijkheden die passen bij uw situatie.
De ondersteuning wordt gegeven op zo’n manier, dat u weer het vertrouwen krijgt het zelf te kunnen of met minimale ondersteuning. Het kan plaats vinden op kantoor (in het Gezondheidscentrum) of in de thuissituatie. Ook kan er in de avonduren en op zaterdag ondersteuning plaatsvinden.

Er is een contract met de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Gevoel voor Zorg werkt:

Betrokken
Optimaal
Innovatief
Divers

Er kan ondersteuning geboden worden bij:

Wonen
Werk
Trainingen ( individueel en in groepsverband )
Vergroten van het netwerk

De uitgebreide versie kunt u vinden op de website: www.gevoelvoorzorg.nl.
Daarnaast kunt u voor vragen telefonisch contact opnemen via: 0636237875

Contact:

Bedrijfsnaam: Gevoel voor Zorg
Bezoekadres: Brink 1
Postcode: 8431 LD
Plaatsnaam: Oosterwolde
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17:00 uur

Routenummer GCO

Route 32

Over het GCO

GezondheidscentrumOosterwolde is uniek in Nederland door de diversiteit van alle instanties binnen de gezondheidssector (o.a. GGZ, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, thuiszorg, maatschappelijk werk, ouderenzorg, apotheek, woonbedrijf, fysio- en manuele therapie) die hier vertegenwoordigd zijn.

Een compleet zorgaanbod, om u volledig van dienst te kunnen zijn.

Contact algemeen

Voor algemene vragen aan het Gezondheidscentrum Oosterwolde kunt u contact met ons opnemen
via ons contactformulier.

Bezoekadres:

Gezondheidscentrum Oosterwolde
Brink 1 - 100
8431 LD Oosterwolde

Openingstijden GCO:
8.00 tot 18.00 uur

Route

Gezondheidscentrum Oosterwolde.