GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân richt zich op een gezond en veilig opgroeien van alle kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 19 jaar. De medewerkers van de JGZ hebben daarom regelmatig contact met u en uw kind. Tijdens de contactmomenten zien jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en assistenten op het consultatiebureau.

Naast lichamelijk onderzoek worden vaccinaties gegeven, volgens het landelijke rijksvaccinatieprogramma en is er aandacht voor het opgroeien en opvoeden van uw kind.
U bezoekt met uw kind het consultatiebureau tot uw kind 4 jaar is. Daarna vinden de contacten met de JGZ plaats in het basis-, voortgezet- of speciaal onderwijs.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Meestal gaat dat “vanzelf” maar soms zijn er momenten dat u vragen heeft of twijfels. Voor veel zaken kunt u bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen assistenten, pedagogen en logopedisten hebben jaarlijks zo’n 140.000 contacten met kinderen, ouders en jongeren.

Contact:

Bedrijfsnaam: GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg
Bezoekadres: Brink 1
Postcode: 8431 LD
Plaatsnaam: Oosterwolde
Telefoonnummer: 0900 – 254 1 254
Internet: www.ggdfryslan.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag volgens rooster consultatiebureau

Routenummer GCO

Route 10


Over het GCO

GezondheidscentrumOosterwolde is uniek in Nederland door de diversiteit van alle instanties binnen de gezondheidssector (o.a. GGZ, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, thuiszorg, maatschappelijk werk, ouderenzorg, apotheek, woonbedrijf, fysio- en manuele therapie) die hier vertegenwoordigd zijn.

Een compleet zorgaanbod, om u volledig van dienst te kunnen zijn.

Contact algemeen

Voor algemene vragen aan het Gezondheidscentrum Oosterwolde kunt u contact met ons opnemen
via ons contactformulier.

Bezoekadres:

Gezondheidscentrum Oosterwolde
Brink 1 - 100
8431 LD Oosterwolde

Openingstijden GCO:
8.00 tot 18.00 uur

Route

Gezondheidscentrum Oosterwolde.