J.P. Van den Bent Stichting

Wie zijn we?
Wij zijn het ambulante team van de JP van den Bent stichting, werkzaam in de gemeente Ooststellingwerf en Opsterland. De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen van alle leeftijden met een beperking. Ambulante ondersteuning houdt in dat we bij jou thuis komen en samen kijken waar jij ondersteuning bij nodig hebt. Iedereen wil graag zijn wensen en dromen nastreven. Bij de één lukt dit net wat gemakkelijker dan bij de ander. Wij vinden het belangrijk dat iedereen hiervoor de mogelijkheid krijgt. We luisteren daarom goed naar vragen en signalen van jou en de mensen die belangrijk zijn voor jou in je omgeving.. Geen vraag is gek genoeg, je kan elke vraag stellen en dan kijken we samen wat we voor je kunnen betekenen want wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn.

Wat doen we?
We helpen je bij datgene waar jij hulp bij wilt. Dit kan bijvoorbeeld zijn om je administratie op orde te krijgen, bij de opvoeding van je kind(eren), leren eten koken, hulp bij contact leggen met instanties, leren om vrienden te maken of helpen bij het invullen van je vrije tijd. Jij geeft aan wat je belangrijk vindt en samen gaan we kijken naar wat je zelf kan en wat we samen kunnen doen. Als organisatie vinden we het belangrijk dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Hoe werken we?
We komen bij jou thuis op een moment dat ons allebei goed uitkomt. Ook hebben we de mogelijkheid om bij ons op kantoor af te spreken. Als het nodig is gaan we met je mee naar instanties zoals je werk en/of dagbesteding, de dokter of bijvoorbeeld de Kredietbank. We werken vraaggericht, dat houdt in dat we samen gaan kijken naar wat jij nodig hebt. Daarin is het belangrijk te weten welke vragen je hebt, wat je wilt leren en welke mogelijkheden daarvoor zijn. Hierover maken we dan afspraken met elkaar. Deze afspraken schrijven we samen op in je ondersteuningsplan.

Hoe kan je je aanmelden?
Als je ondersteuning van de JP van den Bent stichting wilt dan heb je een indicatie nodig voor de begeleiding. Deze kan je aanvragen bij het gebiedsteam van de gemeente waarin je woont. Als je een indicatie hebt gekregen kun je aangeven dat je ondersteuning wilt ontvangen van onze organisatie en dan kunnen we samen afspreken hoe vaak we komen, wanneer we komen en waar we je bij kunnen helpen.

Mocht je vragen of interesse hebben? Kom gerust eens lang op ons kantoor of neem contact op via onze contactgegevens.

Contact:

Bedrijfsnaam: J.P. van den Bent stichting
Bezoekadres: Brink 1
Postcode: 8431 LD
Plaatsnaam: Oosterwolde
Telefoonnummer: 06-10110228
Internet: www.jpvandenbent.nl

Locatiecoördinator: Wietske Talsma, 06-10110228

Openingstijden:

Op afspraak

Routenummer GCO

Route 80

Over het GCO

GezondheidscentrumOosterwolde is uniek in Nederland door de diversiteit van alle instanties binnen de gezondheidssector (o.a. GGZ, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, thuiszorg, maatschappelijk werk, ouderenzorg, apotheek, woonbedrijf, fysio- en manuele therapie) die hier vertegenwoordigd zijn.

Een compleet zorgaanbod, om u volledig van dienst te kunnen zijn.

Contact algemeen

Voor algemene vragen aan het Gezondheidscentrum Oosterwolde kunt u contact met ons opnemen
via ons contactformulier.

Bezoekadres:

Gezondheidscentrum Oosterwolde
Brink 1 - 100
8431 LD Oosterwolde

Openingstijden GCO:
8.00 tot 18.00 uur

Route

Gezondheidscentrum Oosterwolde.